ปรัญชากศน.เสนา "จัดการความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศษฐกิจพอเพียง" วิสัยทัศน์ "กศน.เสนามุ่งมั่นจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กศน.ตำบลสามกอ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงวัดสามกอ


กระทงกลีบดอกบัว โดย 
นางธนภร  ศรีพรรณคง  นักศึกษาระดับ ม.ปลาย 
นส.มะลิ  โมฆรัตน์  ม.ปลาย
นส.จิรภัทร์  เอ็งวงษ์ตระกูล  ม.ปลาย
ร่วมกันทำกระทงเพื่อเข้าร่วมประมูลกระทงเพื่อการกุศล รายได้เข้าวัดสามกอ กระทงใบนี้ ประมูลได้ราคา 2,000 บาท


ภาพระหว่างการทำกระทง ที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี " อำเภอเสนา"


ภาพบรรยากาศภายในงานวัดสามกอ มีกระทงจากทุกหมู่บ้านในตำบลสามกอ ทั้ง ๘ หมู่ และ กระทงจาก โรงเรียนวัดสามก เทศบาลตำบลสามกอ และ กศน.ตำบลสามกอ โดยกระทงที่ได้ราคาประมูลสูงสุดคือ กระทง จาก เทศบาลตำบลสามกอ  รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้ "วัดสามกอ" 
นอกจากจะทำกระทงมาร่วมกิจกรรม กับทางวัดและเทศบาลสามกอ แล้ว กศน.ตำบลสามกอ และบุคลากรจาก กศน.อำเภอเสนา ยังได้บริจาคเงินเล็กๆน้อยๆ โดยจัดผ้าป่าวันเพ็ญมาถวายวัดสามกอด้วย ครูโอ๋ ก็ขอเป็นตัวแทน กศน.ตำบลสามกอ นำเงินผ้าป่ามาถวายวัดสามกอในคืนวันเพ็ญนี้ด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น